PDF: ɡ ߿

 


:

. . ... : : ɡ ߿

:

:

: ޿

: ! 


 
 

2.2